Regionálny produkt Horehronie

Regionálny produkt Horehronie

Značka Regionálny produkt Horehronie  je značka kvality, ktorá sa používa na  označenie výrobkov, produktov a služieb s pôvodom v regióne Horehronie.

Regionálny produkt Horehronie

Regionálny produkt Horehronie

Značka Regionálny produkt Horehronie  je značka kvality, ktorá sa používa na  označenie výrobkov, produktov a služieb s pôvodom v regióne Horehronie.

VYDRA – VIDiecka Rozvojová Aktivita

VYDRA – VIDiecka Rozvojová Aktivita

Za zábavou i poznaním do Vydrova
Zážitkové programy združenia VYDRA – VIDiecka Rozvojová Aktivita

Learn More

Školské výlety, letné prázdniny i rodinné výlety vo Vydrovskej doline sú zážitkom, na ktorý návštevníci ešte dlho spomínajú. O Čiernom Balogu, jeho zaujímavostiach, ľudových tradíciách i drevorubačskej histórii môžu načerpať informácie a naučiť sa rozpoznávať dary prírody prostredníctvom zábavno-vzdelávacích zážitkových programov združenia VYDRA – VIDiecka Rozvojová Aktivita. Deti, ale aj dospelí sa tak môžu zahĺbiť do poznania liečivých rastlín v programe „Záhrada starej matere“, oboznámiť sa s ťažkou prácou drevorubačov pri „Drevorubačskom dingu“, vydať sa so sprievodcom k nenarušenému Dobročskému pralesu, okúsiť balockú pohostinnosť pri „Privítaní po balocky“, vyskúšať remeselnú prácu na vlastnej koži v „Remeselnom dvore“ alebo „Šikovných prstoch“, vyrobiť si recyklovaný papier vo „Vydričkinej papierničke“, zistiť „Ako chutí príroda“ či spoznať aké nerastné bohatstvo zanechala najznámejšia slovenská sopka Poľana a vyskúšať si ryžovanie zlata v programe „Zlatý ošiaľ vo Vydove“.