Dobročský prales

Dobročský prales

Dobročský prales, ktorý nesie symbol tajomnosti, je národná prírodná rezervácia a patrí medzi najstaršie pralesovité rezervácie na Slovensku, kde platí najvyšší 5. stupeň ochranného pásma. Nachádza sa v obvode odštepného závodu Čierny Balog v doline Brôtovo, asi šesť kilometrov za miestnou časťou Dobroč.

V časoch, keď bola táto prírodná rezervácia voľne prístupná, dochádzalo k narušovaniu vzácnej flóry a fauny, ktoré boli prvými dôvodmi diferencovať narastajúci príliv návštevníkov do tohto malého, ekologicky ľahko zraniteľného územia.

Vstup je voľný pre lesnícke a environmentálne orientované odborné výpravy. Pre laickú verejnosť je sprístupnený výlučne s vopred objednaným sprievodcom, ktorý vás povedie lesnými komplexmi až do chránených pásiem, ktoré sú obohatené informačnými panelmi. 

INFORMÁCIE K PREHLIADKE:

Termín: každú sobotu o 10:00 hod. spred Informačnej kancelárie vo Vydrovskej doline 

Trvanie: 3 hodiny

Objednávky vopred min. 24. hod. na tel. č.: +421 901 764 766

Cenník: dospelá osoba 7 € / deti do 15 rokov, dôchodcovia nad 65 rokov a ZŤP 4 €

 

Image