Tajch Hrončok

Tajch Hrončok

Tajch Hrončok bol v roku 1881 vybudovaný vo forme vodnej nádrže, ktorá umožňovala vodnú dopravu dreva od Hrončoka kamenistým potokom a potom Čiernym Hronom po Hronec, prípadne až po pílu na Štiavničku. Kamenistý potok bol od 80. rokov 19. storočia intenzívne využívaný na dopravu vyťaženého dreva, čomu boli prispôsobené brehy potoka drevenými opevneniami, ktorých zhnité zvyšky boli zachované ešte v 40. rokoch minulého storočia. Išlo o pôvodný vodohospodársky systém slúžiaci na splavovanie dreva. Maďarský nápis na pôvodnej kamennej tabuli bolo uvádzané: „Plavebná hrádza Gábora Keménya, postavená v roku 1881 počas jeho osadnej správy Albertom Bedö z Kálnoku.“

Hrádza bola postavená podľa plánov Jozefa Pausingera a jej predchodkyňa bola drevená. Dnešná kamenná hrádza má dĺžku 76,1 m, šírku 5,3 a výšku 10 m. Obsah nádrže je 123.863 m3 vody a podľa stavu vody v potoku sa celá nádrž naplní za 24 až 48 hodín. Význam tajchov však postupne zanikal s výstavbou lesných železníc. Na začiatku 20. storočia bola v tomto regióne vybudovaná Čiernohronská železnica, ktorá viedla dolinou až na Sihlu.

Návodná stena je postavená zo žulových kvádrov a cementovej malty. Hlavná brána bola drevená s rozmermi 2,25 x 2,00 m sa obsluhovala železnou „šroubou“. Výpustná brána mala veľkosť 2,30 x 2,53 m. Tajch zrekonštruoval v rokoch 2001-2003 štátny podnik LESY Slovenskej republiky a je súčasťou vonkajšej expozície Lesníckeho skanzenu. 

Ďalšie v kategórií