Mlyn s náhonom - Národná kultúrna pamiatka

Vodný mlyn s náhonom

Národná kultúrna pamiatka

Mlyn v Predajnej je jednoduchá účelová neskorobaroková stavba s prístavbou z 19. Storočia, ktorá bola súčasťou zástavby rozsiahlejšieho komplexu s náhonom, domom mlynára a hospodárskymi budovami.

Vodný mlyn s náhonom sa nachádza v obci Predajná na ulici Bečov v dome č.109 a majiteľom je Ondrej Čipka. Je súčasťou historickej zástavby obce, zachovaná vo svojej hmote, pôdoryse a pôdorysom členení, s konštrukciami, vykazujúcimi vysokú mieru autenticity.