01.10.2019. Šumiac. Nová kniha - Múdrosti starých Šumiačanov zachováva jazyk a kultúrne tradície ľudí spod Kráľovej holi. V Múzeu zvoncov pokrstili šumiackou vodou knihu Múdrosti starých Šumiačanov. Kniha vznikla s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja, jej autorom je Mikuláš Gigac.

ŠUMIAC. Knihu Múdrosti starých Šumiačanov dnes symbolicky pokrstil krstný otec knihy župan Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter priamo v Múzeu zvoncov na Šumiaci, ktorého je Mikuláš Gigac zakladateľom. Pri slávnostnom krste nechýbala ani hra na zvoncoch, či spev šumiackych piesní.
Presné záznamy o prvých obyvateľoch Šumiaca sa nenašli. Predpokladá sa, že na území Šumiaca žili viaceré etniká slovanského a nemeckého pôvodu, ktoré sa podieľali na stavbe hradu Muráň. Valasi sem prišli počas vĺn valaskej kolonizácie niekedy v 14. – 17. storočí. Valasi majú pôvod na území dnešného Rumunska. Ich jadro tvorili talianski pastieri, ku ktorým sa na severných brehoch Jadranu pridružili aj panónski Románi. Živili sa najmä salašníctvom a chovom dobytka.
„Šumiačaňe ťažko robiľi v poľu, ťažko robiľi aj v ľese, pri ťažbe, pribľižovani dreva a paľeni uhľa. Drevo vyvažaľi do Červenej Skaly a do Novej Maše. Rozvinutvo bulo hlavne ovčarstvo. Ovce spasaľi pasienky, ďe sa nedala trava kosiť a ďe nevyšov dobytok, napriklad na Kraľovu hoľu. ...Tieto povolania už aľe zanikajú. Uhľie nepaľime, rubare už nerubu, bo skorej s pilou robia, neodkôrňuju stromy. Už sa to ľen zrube. Starosti Šumaičani maľi dosť.“ Dočíta sa návštevník v novej knihe.
„Je veľmi dôležité práve v takejto rýchlej dobe, aby sme si uchovávali záznamy o našich predkoch, o tom, ako žili, ako vyzeral náš kraj pred desiatkami či stovkami rokov,“ povedal Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja.
Múzea zvoncov v súčasnosti obsahuje viac než dvetisíc ovčích, kravských, konských zvoncov a spiežovcov z celého Slovenska i sveta.

Mikuláš Gigac sa venuje bačovskej tematike desaťročia, zbiera piesne, príbehy, ľudové múdrosti a unikátne zvonce a spiežovce. Krásne zvonce vždy ožívajú vďaka jedinečnému hovorenému slovu, ktoré si môže vychutnať každý návštevník, ktorý sa rozhodne Múzeum zvoncov navštíviť.
„Historky a príbehy v knihe sú inšpirované životom na Šumiaci, kde pán Gigac prežil celý život. Vďaka tejto knihe sa na tradície a život našich predkov nezabudne. Je to skvelá príležitosť ako odprezentovať náš región a poukázať na zaujímavé tradície bačovstva, ktoré túto oblasť po mnohé roky charakterizovali,“ povedala Petra Ridzoňová, výkonná riaditeľka OOCR REGIÓN HOREHRONIE.

Kniha bola redigovaná pani Evou Čulenovou, ktorá celé mesiace pracovala na prepisovaní a štylistickej úprave textov.

Fotogaléria: 

Krst_Mudrosti_starch_Sumiacanov_2
Krst_Mudrosti_starch_Sumiacanov_3
Krst_Mudrosti_starch_Sumiacanov_5
Krst_Mudrosti_starch_Sumiacanov_6
Krst_Mudrosti_starch_Sumiacanov_7
Krst_Mudrosti_starch_Sumiacanov_8