V konkurencii šiestich projektov z celého sveta sa podarilo uspieť neziskovej organizácii Čiernohronská železnica a získať 17 električkových vozňov a príslušnú infraštruktúru zo švajčiarskeho kantónu Basel. Električky budú aj s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja jazdiť Čiernohronskou dolinou.

Na jar budúceho roku príde na Horehronie 17 električkových vozňov pre atypický úzkokoľajový rozchod, ktoré by v budúcnosti mali jazdiť Čiernohronskou dolinou. Okrem turistických cieľov budú zabezpečovať aj mobilitu do práce – do Železiarní Podbrezová a Zlievarní Hronec (ZLH PLUS Hronec).

Električky a príslušnú infraštruktúru sa podarilo získať neziskovej organizácii Čiernohronská železnica (ČHZ, n.o.) v rámci projektu revitalizácie Čiernohronskej doliny zo švajčiarskeho kantónu Basel, kde spoločnosť Walderburgerbahn investuje do modernizácie. Ponuka od ČHZ, n.o. bola vyhodnotená ako najúspešnejšia spomedzi 6 ponúk z iných regiónov Nemecka, Rakúska a Rumunska.

Projektu, ktorý prispeje k rozvoju regiónu Horehronia, vyjadrilo v auguste minulého roku podporu a súčinnosť aj zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja.

S víziou modernizácie verejnej dopravy v Čiernohronskej doline na Horehroní prišiel Aleš Bílek, dlhoročný riaditeľ Čiernohronskej železnice, n.o. a to v čase, kedy Banskobystrický samosprávny kraj robí kroky k príprave Integrovaného dopravného systému (IDS) aj na základe Plánu udržateľnej mobility (PUM), ktorý je v spracovaní.

Momentálne ČHZ, n.o. vypracováva na svoje náklady definitívnu projektovú dokumentáciu pre obnovu a elektrifikáciu železničného úseku budúcej trate Podbrezová – Valaská - Hronec - Čierny Balog. Predpokladá sa, že trať by mohlo v budúcnosti využívať približne tisíc cestujúcich denne.

 „Čo sa týka časového odhadu, za ideálneho stavu očakávame realizáciu a dokončenie celého projektu Revitalizácie Čiernohronskej doliny do piatich rokov“, povedal Aleš Bílek. „Máme za sebou zatiaľ prvý krok. Teraz sa od nás očakáva preskúmať, vyhodnotiť prípadne nastaviť možnosti financovania celého projektu Revitalizácie Čiernohronskej doliny. Počítame aj s využitím dostupných dotačných programov. Nasledovať bude stavebné konanie a samotná realizácia obnovy trate dolinou,“ doplnil.

Ponuka električiek s atypickým koľajovým rozchodom je v Európe limitovaná. „Získaním električiek zo Švajčiarska, nakoniec za 80 000 CHF, sme ušetrili približne 51 miliónov EUR, ktoré by sme museli vynaložiť, ak by sme kupovali nové vozne,“ objasňuje Aleš Bílek.  Električkové vozne budú na Slovensko prepravené v marci 2021 a okrem náročnej prepravy bude dovtedy potrebné pripraviť i pozemok a halu pre ich deponovanie.

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja privítal rozvojovú iniciatívu prevádzkovateľa Čiernohronskej železnice, nakoľko si uvedomuje dôležitosť dopravnej mobility v cestovnom ruchu a potrebu jej ekologizácie.

„Moja návšteva u pána veľvyslanca Švajčiarska znela pre náš projekt veľmi povzbudivo a v kombinácii so zanietením Aleša Bílka som predpokladal, že je táto aktivita odsúdená na úspech“, povedal Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja.

„Tento rozvojový projekt jednoznačne zintenzívni rozvoj cestovného ruchu v regióne Horehronie a prispeje tak k finančnej a personálnej stabilizácii činností súvisiacich s ochranou Národnej kultúrnej pamiatky Čiernohronská železnica, vykonávanej už vyše 35 rokov predovšetkým dobrovoľníkmi“, dodáva.

Na realizácii prvej fázy projektu Revitalizácie Čiernohronskej doliny sa intenzívne podieľali Rozvojová agentúra BBSK, n.o., Oddelenie dopravy Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja a Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie.

Nezisková organizácia Čiernohronská železnica, n.o. prevádzkuje obľúbenú turistickú atrakciu – úzkokoľajnú lesnú železnicu s rozchodom 760 mm, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Ročne prevezie 70 000 návštevníkov a je tak jednou z najnavštevovanejších atrakcií Banskobystrického kraja. Je aktívna aj medzi vlakovými nadšencami Slovenska a dlhodobo rieši medzinárodnú spoluprácu, kde získava uznania medzinárodných vlakových nadšencov.

IMG_4820
ales_CHZ
vajiarsko_V
vajiarsko_VII