Ak chcete požiadať o príspevok na ubytovanie poskytnuté utečencom, môžete tak urobiť prostredníctvom mesta alebo obce, kde sa nachádza ubytovacie zariadenie, v ktorom ste poskytli útočisko odídencom z Ukrajiny. Odovzdať výkaz s údajmi a ďalšími prílohami treba do podateľne mestského úradu do štvrtku 7. apríla 2022.

Štátny pedagogický ústav s veľkým znepokojením sleduje dianie v našej susednej krajine. Myslí na deti, rodičov, učiteľov a učiteľky a všetkých ľudí, ktorí sa starajú o beh škôl v ohrozených častiach Ukrajiny.

Jedným z problémov, ktorým musia utečenci čeliť, je prístup k financiám. Radi by sme Vám preto poskytli praktické informácie a informovali Vás o opatreniach, ktoré prijala Slovenská sporiteľňa. 

Odbor krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky varuje utečencov z Ukrajiny na ukrajinsko-slovenských hraniciach i na Slovensku pred podvodníkmi, ktorí obchodujú s ľuďmi a zneužívajú zložitú životnú situáciu ľudí, hľadajúcich pomoc a útočisko v našej krajine.

Prinášame dôležitú informáciu pre utečencov z Ukrajiny týkajúcu sa inštitútu dočasného útočiska, ktorý je kľúčový pre pobyt utečencov u nás na Slovensku a tiež pre ich zaradenie do systému. Od 2. marca 2022 obyvatelia Ukrajiny si vedia tento inštitút vybaviť na oddeleniach cudzineckej polície, a to konkrétne v Banskej Bystrici a v Rimavskej Sobote nepretržite, t. j. 24 hodín denne počas celého týždňa.

Kontakt

+421 911 633 119       info@horehronie.sk

© 2023, Horehronie.sk
Image
Image
Image

Realizované s finančnou podporou
Ministerstva dopravy Slovenskej republiky

Vyhľadávanie