Na základe podnetov, ktoré v posledných dňoch prichádzajú v čoraz väčšom množstve, sme pripravili krátky dotazník pre obyvateľov Ukrajiny, ktorí sa nachádzajú v našom regióne.

Cieľom dotazníka je zistiť od ukrajinských obyvateľov základné demografické údaje, stav registrácie na cudzineckej polícii a potrebu pomoci v hľadaní zamestnania či životu nevyhnutných potrieb a oblečenia. Na základe získaných údajov sa budeme snažiť im čo najviac napomôcť pri zaradení sa do spoločnosti, v hľadaní vhodného zamestnania a v aktívnom strávení voľného času.

Dotazník v slovenskom/ukrajinskom jazyku na stiahnutie: