Darujte nám 2% a hlasovaním rozhodneme spoločne, ktorý projekt v roku 2020 zrealizujeme v REGIONE HOREHRONIE.

  • Cyklotrasy
  • Turistické trasy
  • Náučné chodníky
  • Atrakcie či oddychové zóny
  • Parky, lavičky

a mnoho iných nápadov podporíme, zahlasujeme a zrealizujeme v roku 2020.

BUDÚCNOSŤ ZAČÍNA DNES!

Klaster  HOREHRONIE – združenie cestovného ruchu je záujmovým združením právnických osôb založené s víziou vybudovať z Horehronia európsky rozpoznateľnú destináciu cestovného ruchu a so strategickým cieľom zvyšovania návštevnosti regiónu Horehronie.

 

NAŠE ÚDAJE

Informácie o určenej právnickej osobe

Názov : Klaster HOREHRONIE - združenie cestovného ruchu

Forma: Občianske združenie - združenie právnikcýhc a fyzických osôb

Registrácia: 2019

Evidenčné číslo: 16178

IČO: 45736103

Ulica: Námestie gen. M. R. Štefánika 3/3

Mesto: Brezno

PSČ: 97701

Okres: Brezno

Štát: Slovenská republika

Bankové účty:         

Banka Pobočka: Prima banka Slovensko, a.s. Brezno

IBAN: SK7656000000002064363002  

 

ZAMESTNANEC POSTUP POUKÁZANIA

Najneskôr do 15. februára 2020 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto Potvrdenia si viete vypočítať:
2 % z Vašej zaplatenej dane – maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 eurá.
3 % z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali. 

Vyplňte údaje v tlačive o sebe a sume 2 % (3 %).

Obe tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnosti.

FYZICKÁ OSOBA TLAČIVÁ:

Katalóg elektronických formulárov finančnej správy

PRÁVNICKÁ OSOBA TLAČIVÁ:

Katalóg elektronických formulárov finančnej správy